Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu