Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację wyposażenia technologicznego kuchni, pralni i kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku

Załączniki

Treść aktu