Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Załączniki

Treść aktu