Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie: powalania Komisji Odbiorowej do przygotowania i przeprowadzenia odbioru I etapu robót zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 26702 Stare Jabłonki-Mańki w km 1+109÷1+913" w ramach umowy z AR i MR Nr 14873/734 - 140057/03 z dnia 6 maja 2004r.

Załączniki

Treść aktu