Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie dodania nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych do jednolitego rzeczowego wykazu akt

Załączniki

Treść aktu