Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji mapy numerycznej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla m. Ostróda i m. Morąg

Załączniki

Treść aktu