Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę pawilonu rehabilitacji hipoterapia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie

Załączniki

Treść aktu