Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany zarządzenia o podziale komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Ostródzie na stanowiska pracy

Załączniki

Treść aktu