Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiących tajemnicę służbową w celu wybrakowania kwalifikujących się do zniszczenia

Załączniki

Treść aktu