Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Załączniki

Treść aktu