Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na„Wykonanie dokumentacji technicznej Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie"

Załączniki

Treść aktu