Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu