Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w powiecie w 2004 r.

Załączniki

Treść aktu