Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania projektu Programu Rozwoju Lokalnego

Załączniki

Treść aktu