Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu