Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie : utworzenia ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej

Załączniki

Treść aktu