Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu