Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie dzierżawy nieruchomości mienia powiatu

Załączniki

Treść aktu