Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Szymonowie

Załączniki

Treść aktu