Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz 591 z póżn. zm.)

Załączniki

Treść aktu