Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie: przeniesienia planowanych wydatków w budżecie powiatu

Załączniki

Treść aktu