Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Ostródzkiego na 2003 rok

Załączniki

Treść aktu