Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

Załączniki

Treść aktu