Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie określenia przeznaczenia i standardu oraz zasad przyjęcia darowizny aparatu rtg typu „Luminax” przez Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu