Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie ustalenia zasad dokonywania zakupów oraz przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego przez zakłady opieki zdrowotnej

Załączniki

Treść aktu