Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 1999r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie.

Załączniki

Treść aktu