Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie powołania komisji przetargowej i określenia regulaminu jej pracy.

Załączniki

Treść aktu