Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie nabycia nieruchomości

Załączniki

Treść aktu