Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały rady Gminy w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu