Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2009 rok oraz przekazania uprawnień kierownikom jednostek

Załączniki

Treść aktu