Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie zmian w budżecie powiatu na 2000 rok

Załączniki

Treść aktu