Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie określenia zasad zbycia przez Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Morągu środków trwałych

Załączniki

Treść aktu