Wersja obowiązująca z dnia

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu