Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie nabycia nieruchomości

Załączniki

Treść aktu