Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany uchwały nadającej Regulamin Organizacyjny Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostródzie>

Załączniki

Treść aktu