Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzania kwalifikacji przedsiębiorców ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką w Powiecie Ostródzkim

Załączniki

Treść aktu