Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Biura Projektu „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik”

Załączniki

Treść aktu