Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego – etap II”

Załączniki

Treść aktu