Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Paweł Łupaczewski

mieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”

Numer aktu: 70/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Starosty

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Zmienia: 45/2017

Załączniki: