Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu