Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ustalenia składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu