Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok

Załączniki

Treść aktu