Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu