Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu