Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie odwołania Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu