Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Załączniki

Treść aktu