Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia programu działania Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie na 2003 rok

Załączniki

Treść aktu