Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie określenia ilości i nazw komisji stałych

Załączniki

Treść aktu