Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.

Załączniki

Treść aktu