Wersja obowiązująca z dnia

Zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu